MEDytacja dnia

Znak sprzeciwu

Lud Izraela uznał Jezusa za „znak sprzeciwu”, gdyż Świętego można rozpoznać tylko wówczas, kiedy siebie samego uzna się za grzesznika. Jest to bardzo trudne, a ze szczególnym trudem przychodzi to ludziom prawdziwie cnotliwym i religijnym, jakimi często byli faryzeusze. Cały dramat niezrozumienia, który wielu z nich poróżnił z Jezusem, rozegrał się wokół odkupienia, wyzwalającego ludzkie serce na skutek wyznania grzechu. Wobec Świętego, lecz tylko wobec Świętego, wszyscy ludzie mogą odczuć powszechną współwinę w grzechu, niezależnie od tego, czy są grzesznikami w mniejszym stopniu, a więc „sprawiedliwymi”, czy też grzesznikami w stopniu poważniejszym, a więc jawnymi grzesznikami. Nie chcąc uznać, że ich grzech, bardziej duchowy i utajony, tak samo potrzebował odkupienia jak grzech celników, faryzeusze trwali w tym, co Jezus piętnował jako „hipokryzję”.

Jean-Miguel Garrigues OP

Jean-Miguel Garrigues,, dominikanin, kapłan i teolog. Opublikował wiele dzieł teologicznych i duchowych, w tym dzieło pt.: „Bóg, w którym nie ma idei zła”.