sobota, 13 stycznia

Sobota I tygodnia zwykłego

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Jutrzenka złoci niebiosa
I dzień już wschodzi nad ziemią,
Słoneczny promień jaśnieje,
Niech precz odejdą pokusy.

Niech pierzchną nocne złudzenia
I grzech, co duszę obarcza,
Niech zło, przez mrok przyniesione,
Zapadnie w ciemność wieczystą.

Niech nas ogarnie światłością
Poranek, może ostatni,
I spełni nasze pragnienia,
Zawarte w słowach tej pieśni.

Sławimy Ojca i Syna,
I Ducha, Dawcę pociechy;
Niech będzie chwała na wieki
Naszemu Bogu i Panu.

Psalm 119 145-152

Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.

Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.

Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.

Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.

W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.

Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.

Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 2 P 1, 10-11

Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

Kantyk Zachariasza Łk 1, 68-79

Oświeć, Panie, wszystkich, którzy mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem
Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.

Prośby

Jezu, słońce sprawiedliwości, Tobie nasz dzień poświęcamy, bo Ty we chrzcie nas oświeciłeś.

R/MUdziel nam, Panie, skarbów swej miłości.

W każdej godzinie tego dnia pragniemy Cię wielbić i we wszystkim chwalić Twoje imię. R/

Za przyczyną swej Matki, Maryi, która zachowywała Twoje słowa w sercu, kieruj dziś naszymi krokami zgodnie z Twoją Ewangelią. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Panie, nasz Boże, niech nasze serca oświeca blask zmartwychwstania, abyśmy wolni od ciemności grzechu śmiertelnego doszli do wiekuistej radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.