Kościół chwalebny

Święci w tradycji Kościoła

Święty Hilary z Poitiers

Biskup i doktor Kościoła 13 stycznia

Był jednym z wielkich biskupów IV w. Urodził się w Poitiers w Galii, w zamożnej rodzinie, ale pogańskiej. Otrzymał solidne wykształcenie humanistyczne, zainteresował się także chrześcijaństwem. Lektura Pisma Świętego doprowadziła go do chrztu. Został wybrany na biskupa, napisał swoje pierwsze dzieło teologiczne „Komentarz do Ewangelii św. Mateusza”; jest to jeden z pierwszych zachowanych komentarzy do tej Ewangelii. Zasłynął jako obrońca czystości wiary przed szerzącą się w owych czasach herezją ariańską. Arianie nie uznawali bóstwa Chrystusa, uważali, że Jezus jest tylko stworzeniem, choć wybitnym. Na synodzie w Béziers, na południu Francji, który został właśnie zdominowany przez zwolenników arianizmu, bp Hilary znalazł się w opozycji, musiał opuścić Galię. Udał się na wygnanie do Frygii w obecnej Turcji. Dopiero po kilku latach mógł powrócić do Ojczyzny. Wobec zwolenników arianizmu stosował zasadę łagodności i cierpliwego oczekiwania na zrozumienie prawdziwej nauki. Papież Benedykt XVI powiedział o nim: „Niektórzy autorzy starożytni uważają, że powrót do antyarianizmu w łonie episkopatu Galii był w znacznej mierze spowodowany zdecydowaniem i łagodnością biskupa Poitiers. Na tym właśnie polegał jego dar: łączenie niezłomnej wiary i łagodności w stosunkach z ludźmi”.

Św. Hilary, ucz nas łagodnie pouczać tych, którzy błądzą.